Forretningsbetingelser

Forretningsbetingelser

I NorSoe Food har vi nogle betingelser, som bygger på gensidig respekt for hinandens tid, faglighed og afstemning af forventninger.

Bekræftelse på mail
Ved bestilling af jeres arrangement, catering, events sender NorSoe Food altid en bekræftelse på jeres bestilling på mail. Bekræftelsen indeholder en beskrivelse af jeres arrangement som fx eventens karakter, varighed, antal deltagere samt hvilke faciliteter, NorSoe Food stiller til rådighed.

Firmaevents 
Senest 1 uge før jeres firma-arrangement løber af stablen skal I fremsende det endelige antal deltagerne sammen med det program, som NorSoe Food enten skal supplere eller helt stå for. Herefter sender NorSoe Food jeres dagsprogram retur med angivelse af måltider, øvrig servering og evt. aftalt udstyr.

Afbestilling 
Afbestilling af arrangement, catering eller events skal ske skriftligt senest 6 uger før arrangementets afholdelse.

Hvis denne frist overskrides – ved afbestilling 5-3 uger før – kan NorSoe Food kræve en godtgørelse, der svarer til 65% af prisen for de bestilte ydelser. Dog kræver vi fuld dækning for ydelser, der ikke kan afbestilles som fx leje af udstyr, foredragsholdere eller andet.

Hvis man aflyser op til 2 uger før eller udebliver på selve dagen, betales der fuld pris for hele arrangementet.

Reduktion i antal deltagere 
Antallet af arrangementets deltagere kan reduceres med op til 35% ved skriftlig meddelelse til NorSoe Food senest 2 uger før arrangementets afholdelse. Ved reduktion på mere end 35% af deltagerne kan NorSoe Food vælge at betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65% eller gennemføre arrangementet med fuld betaling for det oprindelige antal gæster.

Hvis der er reduktion i antallet af deltagere under 2 uger før arrangementets afholdelse, kan NorSoe Food betragte arrangementet som afbestilt og kræve godtgørelse på 65% eller fuld betaling for det reducerede antal deltagere.

Det endelige antal tilmeldte deltagere skal være NorSoe Food i hænde senest 12 arbejdsdage før afholdelsen af arrangementet i hht. fakturering.

Fakturering og gebyr
Som udgangspunkt fakturerer NorSoe Food alle sine arrangementer 10 arbejdsdage før afholdelsen medmindre andet er aftalt. Ved større arrangementer fakturerer NorSoe Food reservationsgebyr ved fremsendelse af bekræftelse.
Ved bestilling af catering 1-2 uger før arrangementets afholdelse, faktureres der for det fulde beløb ved bestilling.

Din bestilling og bekræftelse på arrangementet er mailbekræftelsen og reservationsgebyret. Reservationsgebyret trækkes fra den endelige pris og refunderes ikke ved eventuel afbestilling. Det resterende beløb betales 10 arbejdsdage før afholdelsen af arrangementet. Ved ekstreme forhold uden for parternes kontrol (force majeure) kan afbestilling/aflysning ske vederlagsfrit.