PRIVATLIVSPOLITIK

Når du sender oplysninger ved brug af kontaktformularen på denne hjemmeside eller ved kontakt via e-mail, indsamler og behandler vi dine personoplysninger. Vi er dataansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger.

Vores kontaktoplysninger

NorSoe Food

Thoruphedevej 6, 9510 Arden DK

Mail: olsen@norsoefood.dk

tlf: 20667276

Vores behandling af dine personoplysninger

Vi indsamler personoplysningerne til brug for opfyldelse af den serviceydelse, som du har ønsket i forbindelse med din henvendelse. Hjemlen til vores behandling er artikel 6, stk. 1, litra b. i databeskyttelsesforordningen (GDPR).

Dine personoplysninger vil blive slettet, når det ikke længere er nødvendigt eller relevant at opbevare disse. Det betyder som udgangspunkt, at dine oplysninger slettes senest 3 år efter afslutningen af det regnskabsår, hvor serviceydelsen blev udført.

Dine rettigheder efter databeskyttelsesforordningen (GDPR)

Du har en række rettigheder efter databeskyttelsesforordningen. Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, der behandles om dig, til at få disse oplysninger rettet eller slettet, og til at gøre indsigelse mod behandlingen. Du har ret til at få oplysningerne udleveret i et læsevenligt format eller få oplysningerne sendt til en anden dataansvarlig.. Du kan kontakte os på ovenstående mailadresse, hvis du ønsker at gøre en eller flere af disse rettigheder gældende.

Du kan klage til Datatilsynet, hvis du er uenig eller utilfreds med vores behandling af dine personoplysninger. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.Datatilsynet.dk.